Kang Med ™


菠菜粉 工厂 , 菠菜粉 制造 , 菠菜粉 销售 , 菠菜粉 公司 , 菠菜粉 采购 , 菠菜粉 代理 , 菠菜粉 出售 , 菠菜粉 买卖 , 菠菜粉 价格 , 菠菜粉 分销商 , 菠菜粉 批发商 , Kang Med ™ 菠菜粉

菠菜粉

询问关于 菠菜粉

From Kang Med ™ 专注于果蔬粉菠菜粉 规格

#
1 粒径: 80 目
2 外形: 细粉
3 原产地: 中国
4 其他: Non-GMO;
Non-Irridiation;
Gluten free;

菠菜粉 重金属含量

#
1 总重金属: ≤ 20 ppm
2 Pb: ≤ 2.0 ppm
3 Hg: ≤ 0.01 ppm
4 As: ≤ 1.0 ppm
5 Cd: ≤ 0.5 ppm

菠菜粉 微生物指标

#
1 菌落总数: ≤ 10000 cfu/g
2 Yeast & Mold: ≤ 1000 cfu/g
3 E. Coli: 未测出
4 Salmonella: 未测出

包装:

20 公斤/箱,500 公斤/托盘

保质期限:

三年

保存:

在室温下密封存储,避免阳光直射。


USDA Organic Fruit and Vegetable Powder